Bladet Forskning

Viktige priser ved NTNU

Robert A. Weinberg og Magdalena Abakanowicz (Foto: NTNU)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) var torsdag 11. november vertskap for tildelingen av to priser: "Albert Einstein" World Award of Science til professor Robert A. Weinberg, Massachusetts Institute of Technology (MIT), og "Leonardo da Vinci" World Award of Arts til professor Magdalena Abakanowicz, Warzawa. Prisene består av en minnemedalje, et diplom og 10 000 dollar. Prisgiver er World Cultural Council, en internasjonal organisasjon av fremragende vitenskapsfolk, blant dem 25 Nobelprisvinnere.

Robert A. Weinberg (f. 1942) får prisen for sin store forskningsinnsats innenfor molekylærbiologi og kreftgenetikk. Magdalena Abakanowicz (f. 1930) får prisen for sin betydelige kunstneriske karriere som maler og billedhugger. Begge prisvinnerne (bildet) regnes blant de aller fremste i sitt fag i verden, og kriteriene for å få prisen er meget strenge.

Skriv ut siden