Bladet Forskning

Norsk-italiensk samarbeidsavtale

Skrevet av: bjarne røsjø

Administrerende direktør Christian Hambro i Norges forskningsråd og styremedlem Alfredo Liberatori fra det nasjonale italienske forskningsrådet CNR undertegnet 13. mai en intensjonsavtale om å styrke samarbeidet mellom de to rådene.

Ifølge avtalen skal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) og Forskningsrådet samarbeide for å fremme forskningsaktivitetene som skjer under rådenes ledelse. Avtalen legger spesiell vekt på samarbeidet innenfor polarforskning, i forbindelse med at Italia åpnet en forskningsstasjon på Svalbard i oktober 1996. Forskningssamarbeidet skal blant annet utvikles gjennom utveksling av informasjon og støtte til felles forskningsprosjekter med deltakelse av forskere fra Italia og Norge. Ytterligere samarbeidsområder skal avgjøres etter hvert, på bakgrunn av felles drøftinger.

Den italienske forskningsstasjonen i Ny-Ålesund drives i fellesskap av CNR og et italiensk institutt for atmosfæriske studier. Stasjonen har fått navnet "Luftskipet Italia", etter luftskipet som den italienske ingeniøren Umberto Nobile og hans mannskap reiste til Nordpolen med i 1928. Luftskipet styrtet nord for Svalbard under returen fra Nordpolen, og Roald Amundsen var blant dem som omkom da det franske flyet "Latham" styrtet under en unnsetningsekspedisjon.

 

Skriv ut siden