Bladet Forskning

Internintervjuet: Roy Gabrielsen

På Roy Gabrielsens skrivebord kan spesielt interesserte gjøre uventede oppdagelser. Direktøren for Vitenskap er nemlig geologiprofessor.

(Foto: Eva Brænd)

Hva har du på skrivebordet?

– Akkurat det samme som alle andre i Forskningsrådet: bunker med leste og uleste sakspapirer. I tillegg har jeg noe som ingen andre har: en klokke lagd av blastomylonitt, som er en bergart som dannes dypt i jordskorpen under ekstreme skjærbevegelser, og som stod sentralt i hovedoppgaven min som jeg arbeidet med i området rundt Haukeliseter for snart 30 år siden.

Journalisten ser seg om etter bevis på geologifaglig aktivitet, siden man hører at det fortsatt renner vitenskapelige publikasjoner og bøker ut av dette kontoret. Men det mest påfallende funnet er en privateid Macintosh som står pent oppstablet ved siden av den obligatoriske pc-en.

Hvordan bidrar du til å forbedre Forskningsrådet?

– Jeg forstår at du forsøker å lure meg ut på glattisen her. La oss si det sånn: Hvis jeg kan bidra til å forenkle hverdagen for mine medarbeidere og i tillegg bidra til at det kan bli tid til noe mer langsiktighet og bedre kontinuitet i det daglige arbeidet, har jeg kanskje gjort en god jobb?

Hva er det verste med jobben din?

– Å lese/besvare mellom 50 og 100 e-post-henvendelser hver dag – flere med en hel haug store vedlegg. Jeg tror e-post-mengden er i ferd med å beslaglegge så mye av arbeidstiden i Forskningsrådet at det går på bekostning av en hensiktsmessig arbeidsprosess og den nødvendige personlige kontakten i organisasjonen.
 

Hva er din viktigste kjepphest?

– Jeg har ikke sans for kjepphester, og har følgelig ingen. Når det er sagt, håper jeg de fleste har lagt merke til at jeg bruker ordet «tillit» ganske mye. Jeg synes at den gjensidige tilliten både innad i forskningssystemet og mellom aktørene i forskningssystemet og bevilgende og besluttende myndigheter er blitt bedre enn den var for noen år siden. Likevel står det fortsatt mye igjen å gjøre på denne fronten. Kanskje ikke minst overfor allmennheten.

Skriv ut siden