Bladet Forskning

Internintervjuet: Arvid Hallén

Konstituert administrerende direktør Arvid Hallén vil bidra til å forløse skaperkraften i Forskningsrådet.

(Foto: Eva Brænd)

Hva har du på skrivebordet?

– Små og store saker. Den største er vårt innspill til den nye forskningsmeldingen (se Ny forskningsmelding med nye grep). Dette var den klart viktigste og mest presserende saken på bordet da jeg tok over som administrerende direktør 1. mai. Som den mest sentrale forskningspolitiske rådgiveren, vet vi at Forskningsrådets innspill møtes med stor interesse. Vi ser fram til å delta i den videre prosessen med meldingen.

Hvordan bidrar du til å forbedre Forskningsrådet?

– Mitt viktigste bidrag er å kommunisere våre overordnede mål på en tydelig måte både internt og eksternt, bidra til at hele organisasjonen trekker godt sammen og forløse den skaperkraften som en så kompetent organisasjon bærer i seg.

Hva er det verste med jobben din?

– Jeg vil ikke tenke på hva det kan være. Nå er jeg først og fremst positivt motivert til å gjøre en innsats. Forskningsrådet har vært gjennom utfordrende tider, og det vil være nok av utfordringer også i tiden fremover.

Hva er din viktigste kjepphest?

– Kjepphester bør man være forsiktig med. Men etter en del år i lederposisjoner har jeg mange forestillinger om hva som virker og ikke virker i ledelsen av en kunnskapsvirksomhet. At medarbeidere blir sett, er kanskje det viktigste. Det er også viktig å gi ansvar og vise tillit.

Skriv ut siden