Bladet Forskning

Ikke status å forske på de fete

Fedmeepidemien er en tikkende helsebombe. Likevel ignoreres dette helseproblemet i norsk forskning. - Uten mer kunnskap får vi ingen løsning på problemet med overvekt, mener professor.

Skrevet av: siw ellen jakobsen

ØKENDE PROBLEM: Fedme er et forskningsområde uten status. Det bevilges lite penger, og få forskere er interessert. (Foto: COREL)

Det er nå flere overvektige enn undervektige mennesker i verden. Internasjonale forskningsmiljøer begynner for alvor å interessere seg for problemene som følger av at vi får i oss flere kalorier enn vi greier å forbrenne. Men norske forskere henger etter. Her bevilges det lite penger, og få forskere er interessert.

 

Christian Drevon (Foto: LEANDER/SCANPIX)

– Dette er et forskningsområde uten status. Fordommene mot fete mennesker stikker utrolig dypt i samfunnet, sier professor i ernæring Christian Drevon. Han mener dette er med på å forklare den manglende prioriteringen.

Fedme er dyrt for samfunnet

Christian Drevon ledet høsten 2000 et utvalg som utredet sammenhengene mellom vekt og helse. Utvalget konkluderte med at det aller viktigste nå, er å bevilge mer penger til forskning på fedme. – Vi foreslo for eksempel å starte et fedmeforskningssenter i Norge. Det er kun snakk om småpenger, men ideen falt på steingrunn, sier han.

Om ikke overvektepidemien stanses, kan tallet på diabetikere i Norge stige fra 120 000 nå til 250 000 om 15 år. – Bare denne sykdommen alene påfører samfunnet enorme kostnader. Å satse på å bygge opp økt kunnskap om folkesykdommen diabetes vil være svært velinvesterte penger for samfunnet, sier professoren.

Må forstå fedme

Men når hele verden legger på seg og flere andre land forsker på fenomenet, hvorfor skal også vi her i Norge studere dette?

Ernæringsprofessoren mener det er mange grunner til at Norge selv bør forske på overvekt og fedme: – Det er ikke nok for norske forskere å bare følge med på hva som skjer i utlandet. Vi må ha en betydelig forskningsaktivitet på dette selv for virkelig å forstå fenomenet. Vi har dessuten en rekke fordeler som forskningsnasjon på dette området. Den norske befolkningen er liten og oversiktlig, noe som gjør det mulig å følge utviklingsmønstre over lengre tid.

Forskningen bør settes inn på to områder, mener Drevon. For det første må vi vite hva som skjer i befolkningen, noe vi kan skaffe oss kunnskap om gjennom systematiske, epidemiologiske studier. For det andre må vi ha mer kunnskap om biologiske mekanismer.

– Vi vet for eksempel altfor lite om hva som styrer appetitten. Fettvevets biologi er også et mer eller mindre ukjent landskap. Det ser blant annet ut til at overvektige har økt kreftrisiko. Årsaken er at fettvevet i kroppen danner hormoner som stimulerer veksten av kreftceller. Men vi har så langt ingen god forklaring på hvorfor.

Forskningen må ut til folket

Ernæringsprofessoren tror at økt kunnskap om sammenhenger mellom ernæring, fysisk aktivitet og overvekt er den eneste veien ut av fedmeproblemet. Men kunnskapen må ikke stoppe hos forskerne. – Det vi skaffer oss av kunnskap må ut blant folk. Gjennom å kunne forklare sammenhengene mellom vekt og helse, kan vi for eksempel forhindre at overvektige bruker store beløp på kostbare slankeprodukter som er helt uten virkning. Og at de heller bruker tid og krefter på vektregulering som faktisk virker.


 

Skriv ut siden