Bladet Forskning

Hvem får hva?

I 2005 bevilget Forskningsrådet ca. tre milliarder kroner til nye og pågående forskningsprosjekter i de tre klassiske FoU-sektorene. Men hvor mye får egentlig hver av dem? Her er fordelingen av midler etter hvilken type institusjon prosjektene er knyttet til. (Basisbevilgningene til instituttsektoren er utelatt her.)

Utvikling siden 2001

Veksten i UoH-sektoren fra 2002 til 2003 henger særlig sammen med oppstarten av Sentre for fremragende forskning (SFF), virkemiddelet Store programmer og utstyrsbevilgninger.

Skriv ut siden