Bladet Forskning

Hva mener Forskningsrådet?

- Vi mener det er vesentlig å utnytte synergimulighetene som ligger i å koordinere innsats som allerede foregår innenfor ulike felter i Norden.

LETTBENT: Nordisk Industrifond skal være en dynamisk organisasjon som virkelig stimulerer til nordisk samarbeid, sier direktør Erik Skaug i Forskningsrådet. (Foto: Eva Brænd)

Det sier Erik Skaug, direktør for Området for industri og energi i Forskningsrådet og styremedlem i Nordisk Industrifond. Han peker på treindustriens behov, kunnskap knyttet til utvikling av små og mellomstore bedrifter, ledelse og organisasjon, miljø og miljøprodukter og energispørsmål.

– Nordisk Industrifond bør kunne starte forprosjekter som kan avklare mulige samarbeidsområder og gå inn med en større innsats i de to–tre første årene for å få bevist nytten av samarbeidet, mener Skaug. Forutsetningen bør være at virksomheten skal gå "for egen maskin" etter støtteperioden.

– Jeg ser også betydelige muligheter til å få et sterkere engasjement mellom de forskningsfinansierende organer i de nordiske land, og at disse må mye sterkere på banen i saksbehandlingen. Et lite sekretariat vil ikke kunne foreta en forsvarlig saksbehandling uten å benytte andre, og her kan de nasjonale organene stille opp. Dessuten vil en slik saksbehandling sikre koordinering til nasjonale aktiviteter, planer og strategier.

– I fremtiden må det være viktigere for Fondet å betale kostnader knyttet til å få personer til å møtes enn å gå inn i tung prosjektfinansiering. Fondet skal være en dynamisk og lettbent organisasjon som virkelig stimulerer til nordisk samarbeid og nordisk nytte gjennom prosjektene, avslutter Skaug.

Skriv ut siden