Bladet Forskning

Fra grunnforskning til dagliglivets utfordringer

(Foto: Eva brænd)

Velkommen til en utvidet sommerutgave!

Nå i juni arrangerer Forskningsrådet en stor, internasjonal konferanse der begrepet grunnforskning står på agendaen (se Grunnforskningskonferansen 15.–16. juni ). I den forbindelse viser vi noen drypp fra bredden av spennende grunnforskning (se På jakt etter mørk materie , Helt uten nytteverdi , Å redde nerveceller og Venus-passasjen kan by på overraskelser ).

Til neste år kommer det en ny stortingsmelding om forskning. Forskningsrådet har nå gitt sitt innspill til arbeidet med meldingen (se Ny forskningsmelding med nye grep? ). Et av de klare rådene er nettopp økt satsing på grunnforskning.

En annen anbefaling i innspillet er styrking av kvalitetstiltak. Et av Forskningsrådets virkemidler i kvalitetsarbeidet er fagevalueringer, som det er gjennomført en rekke av. Nå er pedagogikkforskningen gått etter i sømmene (se Store utfordringer for pedagogikkfaget ).

Hvis disse evalueringene skal ha noen verdi, må de følges opp med tiltak. Fagplanen som er lagd som følge av evalueringen av IKT-fagene, er et eksempel på nettopp det (se IKT-forskning er underfinansiert ).

Denne gangen har vi også skjelt litt til mediebildet og tatt for oss forskning innenfor noen temaer som opptar mange, bl.a.: «tidsklemma» (s. Flere rettigheter og mindre tidspress for småbarnsforeldrene ), pensjonsreformen (se Eldre arbeidstakere presses ut ), arrangerte ekteskap (se Ingen ekteskapsplaner akkurat ) og aldersdemens (se Hvor ble det av brillene? ).

God sommer!

Skriv ut siden