Bladet Forskning

Forskningspris til Per O. Seglen

Det Norske Radiumhospitals forskningspris for 1997 ble 13. mai utdelt til professor Per O. Seglen ved Radiumhospitalets avdeling for cellebiologi. Seglen og hans medarbeidere fikk prisen for sin årelange forskningsinnsats innenfor cellebiologi og biokjemi.

Skrevet av: bjarne røsjø

Det var særlig arbeidet med å studere nedbrytningsprosesser i cellene, vekstkontroll hos normale celler og ondartede kreftceller, samt innsatsen for å finne fram til stoffer som kan hemme ødeleggelsen av friske celler, som gjorde at Seglen fikk årets forskningspris på 350 000 kroner.

Ett av målene med Seglens forskningsprosjekt er å finne fram til såkalte autofagihemmere, dvs. medikamenter som kan hindre friske celler i å "spise" seg selv for å skaffe næring til kreftcellene. Forskerne regner med at slike medikamenter vil kunne spille en viktig rolle i fremtidens kreftbehandling. De vil kunne gi normale celler en bedre beskyttelse under cellegiftkurer og hindre nedbryting av muskler og indre organer.

Forskningsprisen er opprettet av Radiumhospitalets forskningsstiftelse og deles ut til et forskningsprosjekt som, gjennom målrettet arbeid, kan vise til banebrytende resultater innenfor kreftforskningen.

 

Skriv ut siden