Bladet Forskning

Forskningen ut til tromsøværingene

I Tromsø er arbeidet med Forskningsdagene '95 godt i gang. En bred markering med en rekke ulike arrangementer i tidsrommet 9.-15. oktober er under planlegging. Det viktigste budskapet til publikum er at forskning er nyttig og viktig for den enkelte og for samfunnet, og at det er en direkte sammenheng mellom det man kaller bruks- eller anvendt forskning og grunnforskning.

Forskningsdagene '95 forberedes nå ved en rekke universiteter og forskningssteder over hele landet. Utgangspunktet for dagene, er et initiativ fra Norges forskningsråd, for å "folkeliggjøre" forskning og vise hvilken betydning forskning har i vårt samfunn.

I Tromsø vil arrangørene presentere både den forskningsaktiviteten som foregår i byen og den som administreres av ulike institusjoner med tilknytning til byen.

Universitetet i Tromsø og NORUT-gruppen har hovedansvaret for arrangementet, men store deler av forskningsmiljøet i Tromsø er involvert. I tillegg til arrangementer som henvender seg til den brede allmennhet vil det også bli holdt interne faglige seminar under Forskningsdagene.

Forelesningsmaraton

I Tromsø er Forskningsdagene inndelt i fem temadager, der forskning innenfor fiskeri, samfunnsfag og humaniora, medisin og helsefag, teknologi, miljø- og realfag og arktisk forskning vil bli presentert hver for seg. Hovedelementet er en forelesningsmaraton hver ettermiddag der 6–8 innlegg på inntil 15 minutter skal gå fortløpende. I tilknytning til forelesningene blir det åpnet for utstillinger, omvisninger og orienteringer. På dagtid kan det bli aktuelt med et lignende arrangement beregnet på skoleklasser i ungdomsskolen og videregående skole.

Åpent hus

Lørdag blir det åpent hus på universitetsområdet i Breivika. Her vil publikum få anledning til å utforske området på egen hånd, samtidig som det vil bli gitt tilbud om kunstvandringer, kyndig omvisning i Botanisk hage, populærvitenskapelige forelesninger, forelesninger i Nordlysplanetariet, utstillinger og mye mer.

For mange familier i Tromsø er et besøk på Tromsø Museum søndag formiddag nærmest et fast innslag på ukeplanen. Derfor har arrangørene valgt å legge avslutningen av Forskningsdagene nettopp her. Museet vil spesielt fokusere på samisk forskning. Det blir lagt opp til en masse aktiviteter både inndørs i den samiske utstillingen og i tilknytning til en nordsamisk torggamme som er en permanent utendørs utstilling ved museet. Denne søndagen rettes tilbudet spesielt mot de aller yngste, og flere innslag i programmet vil bli lagt opp slik at barna får ta aktivt del.

Årets arrangement i Tromsø vil ikke bli altfor omfattende. Men det tas sikte på å bruke erfaringene fra Forskningsdagene '95 til et tilsvarende arrangement neste år. Etterhvert er det tanken at Forskningsdagene kan brukes til å presentere forskning i hele den nordlige landsdelen.

Skriv ut siden