Bladet Forskning

Forskning, utredning og industri

Karl-Ludvig Reichelt, overlege, dr.med. Pediatrisk forskningsinstitutt Rikshospitalet

Forskning og utvikling er viktig. Erfaringen viser at resultatene ikke bare endrer vår viten, men også vårt livsgrunnlag. Men det er en betydelig sammenblanding av forskning og utredning.

Utredninger kjennetegnes ved at man opererer innenfor kjente grenser. Prøver man ulike skruer til å feste en flyvinge, er dette ikke forskning, men utredning. Derimot vil en helt ny festeanordning (nytt prinsipp) være forskning båret fram av en idé eller et konsept.

Antall milliarder brukt på forskning må derfor spesifiseres. Utredning med et istenk av forskning er populært, da planer og "benchmarks" kan følges temmelig nøyaktig. Mange doktorgrader nærmer seg i dag utredningsarbeider pga. tidsbegrensninger og strenge rammer. Bruker man etablert teknikk og teller opp ulike egenskaper, ligger dette nær opp til utredning. På folkemunne litt hånlig uttalt: "Kan du telle, kan du forske".

Forskning

Forskning er fundamental hypoteseprøving. Etter å ha samlet kontrollerte og mest mulig nøyaktige data, etableres ny syntetisk innsikt, som igjen prøves ut. Dette medfører at separate erfaringsplan får interreagere. Innsikten åpner nye områder for oppfølgning i grenselandet forskningsutredning. Forskning kan innebære et paradigmeskifte. Den kjennetegnes ved at den er uventet og ofte ikke blir trodd. "Benchmarks" og tidsrammer er vanskelig å sette opp. Denne viktigste ekspansjon av vår erkjennelse er umulig å forutsi, og enda verre å planlegge. Finansieringen er også vanskelig, da de etablerte ekspertene, som virker preserverende på det etablerte, vurderer søknadene.

Eksempler

Nobelprisvinneren Peter Mitchell lanserte sin kjemoosmotiske teori og ble overhøvlet med skjellsord (jeg hørte selv på ) av den etablerte ekspertise. Dette spranget i erkjennelsen tok faktisk 20år for å bli anerkjent. Hadde han ikke tjent sine penger som whiskeykonsulent med privat laboratorium i Cornwall, hadde det tatt enda lengre tid.

En av de grunnleggende oppdagelsene i molekylærbiologien, enzymet revers transkriptase, som reverserte ideen om at alt foregikk fra DNA til RNA, hadde likeledes problemer. Listen er ganske lang, og levner liten ære til ekspertene i like tallrike komiteer.

Blandingsformer

Utredninger med forskningsinnslag er det de fleste av oss presterer. Vi kjenner hovedtrekkene i den "dalen" som skal utforskes, og gyver løs på de enkelte, små problemene med arbeidsinnsats og kløkt. De små løsninger krever ofte svært meget og er selvsagt viktige, men gitt nok arbeid, er man nesten 100 prosent sikker på at de løses.

Eksempel: Forsker A har funnet et stoff X som man vet kommer fra stoff Y. Det å oppklare de metabolske skrittene fra Y til X er temmelig sikkert, men hvert lite trinn kan kreve bruk av nye teknikker og snedighet. Metodene om det nye er genuin forskning, men ofte lånes også disse fra andre. De vanlige doktorgrader er i dag av denne blandingsformen.

Hva har dette med industri å gjøre?

Glimrende produkter i industrien baseres ofte på oppdagelser som det tok år å fremskaffe. Familien Blix’ satsing over lang tid på kontrastmidler gav dagens inntekter i Nycomed. Det var ingen selvfølgelighet, men basert på faglig innsikt og tålmodighet. Kort sagt: De ble best på et nytt felt. Min påstand er at blir man best på et nytt felt, så kommer produktene etter hvert.

Man må, når man har bestemt seg, satse og forbli trofast mot paradigmeskiftet. Det gjelder å bygge opp toppekspertise på nye felt, mens man høster fruktene av et vellykket produkt. Ved å støtte forskning på nye felt ved universiteter og høyskoler fremskaffes billig toppekspertise over tid. Men det tar tid.

Det genuint nye blir ofte motarbeidet. Det er aldri fullkomment, det ser rart ut og er uventet. Men i det nyes kaos skjuler det seg muligheter. Nyskapninger oppnås ikke ved fusjoner, oppkjøp eller markedsmanipulasjon, men ved å bli best på et utvalgt felt. Katastrofen er garantert når bokholderen overtar for fagmannen.

Relevante referanser kan fås hos forfatteren.

Skriv ut siden