Bladet Forskning

Forskning flytter grenser

(Foto: Eva Brænd)

I denne utgaven har vi latt oss inspirere av signaler om den kommende stortingsmeldingen om forskning, der internasjonalisering vil bli et gjennomgående tema (se Forsknings-Norge skal ut i verden).

I år feirer Norge at det er 100 år siden unionsoppløsningen. Selskapet Hundeårsmarkeringen-Norge 2005 AS, som er eid av Kulturdepartementet, har satt «verdensborgeren» i hovedrollen.

– En verdensborger føler seg hjemme i verden, er trygg på seg selv og åpen for impulser utenfra, sier selskapets adm. direktør, Jan Erik Raanes.

Når nå hele landet tar en titt på «Ola verdensborger» og på hvordan alle aspekter ved samfunnet påvirkes av økende internasjonalisering og globalisering, står forskningen helt sentralt.

Sterkere internasjonalisering av norsk forskning er da også et av hovedmålene i Forskningsrådets overordnede strategi Forskning flytter grenser (se Bladet Forskning nr. 2/04), og det er et av hovedpunktene i Rådets innspill til den kommende forskningsmeldingen (Bladet Forskning nr. 3/04).

Økt grad av internasjonalisering står allerede høyt på den forskningspolitiske agendaen. Det gjelder både departementer, politisk miljø, institusjoner og organisasjoner. Derfor vil vi i denne utgaven synliggjøre litt av hva som gjøres for å sette norsk forskning på verdenskartet, og fortelle noen historier om internasjonalisering. Det blir noen glimt for å vise at forskning flytter grenser i mer enn én forstand.

Skriv ut siden