Bladet Forskning

Flere stipendiater og flere kvinner

Forskningsrådet finansierer stadig flere doktorgradsstipendiater og postdoktorstipendiater. Andelen kvinnelige stipendiater øker.

Skrevet av: siv haugan

Kvinneandelen blant Forskningsrådets postdoktorgradsstipendiater har økt fra 36 prosent i 2005 til 44 prosent i 2009. Blant doktorgradsstipendiatene har kvinneandelen økt fra 42 prosent i 2005 til 47 prosent i 2009.

Forskningsrådet finansierer over halvparten av postdoktorstipendiatene og en tredel av doktorgradsstipendiatene i Norge.

I 2008 ble det registert 1731 årsverk for doktorgrad og 963 årsverk for postdoktorgrad. Tallene for 2009 forventes å bli høyere. De fem siste årene har det vært en jevn økning av både doktorgradsstipendiater og postdoktorstipendiater finansiert av Forskningsrådet.

MNT-fagene (matematikk-naturfag-teknologi) er de klart dominerende fagområdene og utgjør innenfor begge stipendtypene rundt 60 prosent av det totale antallet årsverk.

Skriv ut siden