Bladet Forskning

Finn fram med stipendbasen.no

Med Forskningsrådets nye stipendbase for mobilitetsstipender er det lett å få oversikt over relevante finansieringsmuligheter for forskningsopphold i utlandet.

Den nye databasen gir en kort presentasjon av stipender som forvaltes av Forskningsrådet eller eksterne aktører. Forskningsrådet finansierer flere mobilitetsordninger for norske forskere som ønsker seg utenlands, men basen dekker også ordninger som ikke krever at man allerede har finansiering fra Forskningsrådet. Blant eksterne aktører finnes Fulbright, Norge-Amerika-foreningen, Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) og flere utenlandske aktører.

Stipendbasen gir svar på hvem som kan søke, hva man kan søke på, og hvor mye støtte man kan få. Det lenkes også til mer utfyllende informasjon om den enkelte stipendordningen.

Stipendbasen gir svar på hvem som kan søke, hva man kan søke på, og hvor mye støtte man kan få.

Databasen dekker først og fremst Norges geografiske satsingsområder for forskningssamarbeid og omfatter Europa, USA, Canada, Russland, India, Kina, Japan, Argentina, Brasil, Chile og Sør-Afrika. Den har ikke mål om å presentere alle ordninger som måtte eksistere, og ordninger med et lavt støttebeløp eller snevert fagfelt kan være utelatt.

Norge stilller nå likt med mange andre europeiske land som lenge har hatt databaser for mobilitetsstipend. Databasen skal være aktuell og relevant og må kontinuerlig utvikles og oppdateres. Til dette arbeidet settes det ned en redaksjon under ledelse av Seksjon for internasjonale stipend i Forskningsrådet, og med eksterne representanter fra forskningsinstitusjoner og finansiører som medlemmer.

Flere skal ut

– Det er svært viktig at studenter og forskere benytter seg av de mulighetene de har til å krysse landegrensene. Vi vil at flere skal finne fram, og Forskningsrådets stipendbase vil gjøre dette enklere, sa statsråd Tora Aasland da hun lanserte den nye stipendbasen.no under Stipenddagen 2011.

Forskningsministeren kan vise til at Norge står for 0,6 prosent av verdens samlede kunnskapsproduksjon, og at internasjonalt samarbeid og forskermobilitet er de redskapene vi har til rådighet om vi skal få ta del i de 99,4 prosentene som ikke genereres herfra. – Det er derfor viktig at flere reiser ut, og en egen database for mobilitetsstipend gir derfor en kjærkommen oversikt over finansieringsmuligheter.

Databasen er blitt til gjennom prosjektmidler fra det felleseuropeiske EURAXESS, som Forskningsrådet er vertskap for i Norge.

www.stipendbasen.no

Skriv ut siden