Bladet Forskning

Et løft som monner

Hvis fellesløftet blir en realitet i statsbudsjettet for 2012, ligger det an til tre år med økte økonomiske rammer for FRIPRO. Det vil være naturlig å vurdere effekten av veksten før nye løft lanseres, mener Forskningsrådet.

Skrevet av: synnøve bolstad

Universitetene har varslet at de kan omprioritere 119 millioner kroner i egne budsjetter til den frie arenaen. Dersom Kunnskapsdepartementet legger samme beløp på bordet, vil fellesløftet i 2010 utgjøre 238 millioner kroner.

I årets avslagsbunke for FRIPRO lå det søknader fra universitetene som fikk karakteren seks eller syv, for til sammen 271 millioner kroner årlig i tre år.

– Regnestykket viser at vi med dette fellesløftet er på god vei til å kunne innvilge nesten alle de beste FRIPRO-søknadene fra universitetene, sier Anders Hanneborg, direktør for Divisjon for vitenskap i Forskningsrådet.

Han understreker at nåløyet fortsatt skal være trangt.

Sammen med Forskningsrådets eget budsjettforslag innebærer forslaget fra universitetene at den samlede årlige budsjettrammen for FRIPRO kan bli på hele 781 millioner kroner. Universitetene har forpliktet seg for tre år. Dersom Kunnskapdepartementet følger Forskningsrådets budsjettforslag for 2012 i denne perioden, betyr det tre år med utvidede økonomiske rammer

– Det vil i så fall være naturlig å vurdere effekten av denne økningen før eventuelle nye løft lanseres, sier Hanneborg.

– Det er ikke et mål å innvilge flest mulig søknader på denne arenaen. Målet er å realisere flest mulig av de fremragende prosjektene, understreker han.

Skriv ut siden