Bladet Forskning

Den håpefulle

På Forskningsrådets årlige festaften for norsk forskning i slutten av september snakket statsminister Jens Stoltenberg om vaksinasjonsprogrammer, om FNs mål om å redusere barnedødelighet og om å gi mennesker et håp. Innsideinformasjon om forskningsbudsjettet kan vi imidlertid bare glemme.

– Av alle gode formål, hvorfor engasjementet for vaksinasjonsprogrammer?

(Foto: Guri Dahl/SMK)

Vaksiner redder liv. Det er den enkle grunnen. Å bidra til at barn overlever bidrar samtidig til noe annet: Håp. Håpet og troen på at ting kan bli bra er noe av det sterkeste vi mennesker har i oss. Å se at barn vokser opp gir håp. Derfor tror jeg en nøkkel til utvikling ligger i at vi klarer å redusere barnedødeligheten.

– Skal Norge bidra med politiske synspunkter eller skal vi faktisk bidra med kompetanse og konkret forskning?

Norge bidrar på flere måter. Vi har invitert norske forskningsmiljøer til å bidra i vaksineutviklingen og vi jobber sammen med andre land for å få fram nye og billige vaksiner. I tillegg har vi tatt initiativ for å få internasjonale politiske ledere til å være med og ta et ekstra løft for å nå tusenårsmål nummer fire om å redusere barnedødelighet.

– Til slutt: Vi i forskningssystemet er selvsagt fryktelig spente på neste års forskningsbudsjett. Kan du gi noen signaler… please?

Det er bare å vente og se. Det er alt jeg vil si før 6. oktober.

Skriv ut siden