Bladet Forskning

Banebrytende blåmerkeforskning

I voldssaker kan det være viktig å kunne fastslå alderen på blåmerker. Norske forskere har nå utviklet patenterte metoder.

BLÅTT: I saker med påstått mishandling og vold er det viktig med objektive undersøkelsesmetoder for å ta vare på den informasjonen blåmerkene inneholder. (ILLUSTRASJONS (Foto: SHUTTERSTOCK)

Hvor gammelt er egentlig et blåmerke? Det har forskerne visst forbløffende lite om, før NTNU-forsker Lise Lyngnes Randeberg og hennes kolleger grep tak i problemstillingen.

Algoritmer og lys

Tidligere forskning har påvist at rettsmedisinere i omtrent halvparten av alle tilfeller daterer blåmerker feil, når de forsøker å bestemme alderen på blåmerket ut fra fargen de kan se.

I prosjektet med støtte fra FRIPRO (se Et løft som monner) undersøkte forskerne ulike blåmerker ved hjelp av lys. Deretter måtte de lage algoritmer som sa noe om hvordan et blåmerke utvikler seg. Teknologien som brukes, er enkel og velkjent: En lampe lyser mot blåmerket. Lyset som reflekteres, måles med et spektrometer. Det virkelige gjennombruddet i denne metoden er modellen som forutsier hvordan blå- merket vil utvikle seg med tiden.

Dermed kunne vi følge utviklingen av en rekke blåmerker fra samme øyeblikk skaden hadde skjedd.

Utviklet helt ny modell

Forskerne gjennomførte kontrollerte studier av blåmerkepåføring, blant annet med god hjelp av medlemmer i kampsportgruppa ved NTNU. Hos eldre som får blodfortynnende midler i forbindelse med bypassoperasjoner, oppstår det ofte hudblødninger. Også på en slik gruppe ble det utført en studie. Sist brukte forskerne griser under full narkose til å studere blåmerker.

– Dermed kunne vi følge utviklingen av en rekke blåmerker fra samme øyeblikk skaden hadde skjedd, forteller Randeberg. Av disse dataene lagde forskerne en modell for hvordan blåmerker utvikler seg over tid. Og dermed kunne de aldersbestemme blåmerker.

Forskningen har resultert i flere patenter. Nå vil Randeberg se nærmere på blåmerker hos barn. Disse utvikler seg annerledes enn blåmerker hos voksne. Mer kunnskap om dette er spesielt viktig i sammenheng med påstander om barnemishandling.

Skriv ut siden