Bladet Forskning

Åpenhet er en dyd

(Foto: Eva Brænd)

Forskningsrådet bevilger 10–15 millioner kroner årlig til forskningsprosjekter innenfor økologisk landbruk, og er i gang med å lage en strategi for dette feltet. I artikkelen Mineralmangel kan true norsk økologisk landbruk bringer vi et glimt fra forskningen på økologisk landbruk.

For at en gård skal kunne kalle sin produksjon økologisk, må den følge et sett av regler og forskrifter fra Mattilsynet. Reglene skal først og fremst sikre et landbruk som er minst mulig til skade for miljøet og som ivaretar dyrevelferden. De gode formålene er selvsagt uproblematiske, men når det kommer til de kommersielle, politiske og rent faglige aspektene av økologisk landbruk, har det vært lite debatt. I artikkelen Har økologisk vorte akseptabelt? møtes to forskere med ulikt syn på saken.

I artikkelen Medisinerne kan bli mye bedre omtaler vi de kritiske evalueringsrapportene om norsk medisinsk forskning. En av anbefalingene er å heve blikket og bli mer internasjonal. Økt internasjonalisering er et av de overordnede målene i Forskningsrådets kommende strategi. Ikke minst handler dette om vår deltakelse i EU-forskningen (se Bli ekspert i Brussel! og Hva med et europeisk grunnforskningsråd?).

Konstruktiv kritikk, debatt og åpenhet er grunnleggende prinsipper i forskning. Men det hender at forskningsresultater som ikke passer til den politikken eller det produktet man vil fremme, holdes tilbake eller blir «oversett». I januar arrangerte De nasjonale forskningsetiske komiteer et møte om denne problematikken (se Forskning gjemmes unna ). I den forbindelse ble nok en gang den dyktige, kritiske forskningsjournalisten etterlyst.

Vi har ikke veldig mye god forskningsjournalistikk i Norge. Det kan hende at stoffområdet i stor grad fortrenges av presumptivt mer salgbare temaer. Men er det i så fall redaktørenes, journalistenes, forskernes eller rett og slett lesernes skyld? Meningene er delte, men debatten er iallfall åpen.

Skriv ut siden