Bladet Forskning

20 mill. i året til forskning og utdanning i Øst-Europa

Norges forskningsråd, Det norske Universitetsråd og Utenriksdepartementet har inngått en samarbeidsavtale om et forsknings- og utdanningsprogram for landene i Sentral- og Øst-Europa. Programmet, som har en årlig budsjetteramme på 20 millioner kroner, er en del av Utenriksdepartementets handlingsprogram for Øst-Europa.

Skrevet av: morten ryen

Handlingsprogrammet omfatter samarbeid innenfor økonomi og næringsliv, miljø, helse og sosialsektor, demokrati og menneskerettigheter – og nå altså også forskning og utdanning. Målet med handlingsprogrammet er å bidra til oppbyggingen av demokratiske og økonomisk bærekraftige samfunn i øst. Det vil bli lagt vekt på å få til tosidig samarbeid mellom en norsk og en øst-europeisk forsknings- eller utdanningsinstitusjon, og den norske institusjonen må stå som søker. Samarbeidsavtaler med forsknings- eller utdanningsinstitusjoner i Nordvest-Russland, Baltikum og Polen blir prioritert.

Skriv ut siden