Bladet Forskning

Februar  Nr 1/2014  Årgang 22
  • Revolusjonsgrunnlov i tolvte time

    1814 er omveltningenes år i Europa. At Norge får sin grunnlov rett før revolusjonstidens slutt, blir avgjørende for den maktposisjonen folket får.