Bladet Forskning

Februar  Nr 1/2013  Årgang 21
  • Nanoprofessoren fra Lofoten

    Maria Strømme mottok nylig den svenske kongens fortjenstmedalje i gull. Den fikk hun blant annet for å ha funnet ut at en alge som griser til fjæresteinene, kan revolusjonere batteriene våre.