Bladet Forskning

November  Nr 4/2012  Årgang 20
  • Elitesentre er kommet for å bli

    For ti år siden fikk 13 norske forsk­ningsgrupper status som Senter for fremragende forskning og ekstra gode forskningsvilkår for ti år frem­over. Dette var en helt ny type forsk­nings­finansi­ering i Norge. – Og det har virke­lig medført endringer, sier Forsk­nings­rådets adminis­tre­ren­de direktør Arvid Hallén.