Bladet Forskning

September  Nr 3/2012  Årgang 20
  • Den store evalueringen

    Hovedkonklusjonen i evalueringen av Forskningsrådet er at organisasjonen fungerer bra. Men hvis det skal fortsette slik, må Rådet klare å balansere departementenes sektorinteresser med forskningssystemets behov og interesser, sier evalueringspanelet.