Bladet Forskning

Juni  Nr 2/2012  Årgang 20
  • Skal dele ut skyld og skam

    Kristin Halvorsen tror mest på oppmuntring som pedagogisk verktøy. Men overfor dem som ikke vil hjelpe henne med å gi hele samfunnet et kunnskapsløft, vil hun også dele ut skyld og skam.