Bladet Forskning

Mars  Nr 1/2012  Årgang 20
  • Kan vi leve av bioteknologi?

    «Bioteknologi er den nye oljen.» Det er et utsagn mange av oss har hørt de siste årene. Og det ser ut til å gå rette veien. Antall bioteknologibedrifter i Norge har økt, og flere miljøer har fått svært gode faglige skussmål. Likevel tror ikke BI-professor Torger Reve at dette kan bli en stor vekstnæring i Norge.