Bladet Forskning

Desember  Nr 4/2011  Årgang 19
  • Rik på forskning?

    Nesten ti år er gått siden en rekke teknologioverføringskontorer ble etablert ved norske universiteter og andre forskningsinstitusjoner. Så langt er dette ikke blitt veldig god butikk. Hvorfor blir ikke forskere og universiteter rike av å selge forskning?