Bladet Forskning

September  Nr 3/2011  Årgang 19
  • Nærmere terroristen

    Hvordan blir et menneske til en terrorist? Det spørsmålet har Laila Bokhari fått mange ganger de siste ukene. Svaret har hun ikke. Men hun nærmer seg.