Bladet Forskning

November  Nr 4/2010  Årgang 18
  • Velferdspolitikken former oss

    I år 2050 vil det være flere eldre enn det er barn i verden. Fremtidens familieliv og forholdet mellom generasjonene engasjerte både kinesiske og norske velferdsforskere da de møttes i Shanghai.