Bladet Forskning

September  Nr 3/2010  Årgang 18
  • Mer penger til verktøyet

    Forskningsrådet har i fjor og i år utlyst til sammen 900 millioner kroner til nytt forskningsutstyr. To ulike prinsipper bestemmer heretter Rådets finansiering av nytt verktøy for forskerne.