Bladet Forskning

Desember  Nr 4/2009  Årgang 17
  • Hva må vi vite om klimaet?

    På flere felt er norske klimaforskere en del av verdenseliten. Dersom vi ikke satser videre, vil deler av disse miljøene forsvinne, sier Siri Hatlen, som leder det regjeringsoppnevnte Klima21-utvalget.