Bladet Forskning

Mars  Nr 1/2009  Årgang 17
  • Er Darwin en trussel mot Gud?

    Stadig færre tror på Charles Darwins teori om at alle arter har oppstått gjennom gradvis utvikling. For samfunnet er dette et sykdomstegn som forskere må ta svært alvorlig, mener teolog Inge Lønning og biolog Nils Christian Stenseth.