Bladet Forskning

Desember  Nr 4/2008  Årgang 16
  • Offentleg forsking, privat forteneste

    Forskinga er ofte offentleg finansiert, forfattarane står i kø for å skrive gratis, fagfellane vurderer artiklar utan å få lønn, og tidsskrifta blir selde til blodprisar. Kan dette halde fram?