Bladet Forskning

November  Nr 4/2006  Årgang 14
  • Fra innovativ idé til innovative sentre

    Ideen med SFI-ordningen er å bygge opp eller styrke norske forskningsmiljøer som samarbeider tett med tunge innovasjonsmiljøer. Det skal blant annet bidra til styrket konkurransekraft i næringslivet.