Bladet Forskning

September  Nr 3/2006  Årgang 14
  • Hva har Sudbø-saken gjort med oss?

    Jon Sudbø har utilsiktet gjort norsk forskning en tjeneste med sitt forskerjuks. Det er Bente Gullveig Alver og Ole Didrik Lærum langt på vei enige om. Begge har i mange år på hver sin kant arbeidet med forskningsetiske spørsmål. Begge har opplevd at det har vært tungt.