Bladet Forskning

Juni  Nr 2/2006  Årgang 14
  • Fortsatt forskjell på fattig og rik

    Sosiale forskjeller i helse er det mest ekstreme uttrykket vi har for at det fortsatt er forskjell på fattig og rik her i landet. Verken politikere eller forskere kan overse at det er opptil 12 års forskjell i levealder mellom bydelene i Oslo, mener Camilla Stoltenberg og Jon Ivar Elstad.