Bladet Forskning

Juni  Nr 3/2005  Årgang 13
  • Myten om Norges helseregistre

    "Våre gode helseregistre gjør norsk epidemiologisk forskning verdensledende." Du har sikkert hørt det et par ganger. Men sannheten er nok en litt annen, mener to av Norges fremste epidemiologer.