Bladet Forskning

Februar  Nr 1/2005  Årgang 13
  • Forsknings-Norge skal ut i verden

    Statsråd Kristin Clemet legger snart fram en ny forskningsmelding. Der vil nasjonale prioriteringer i større grad bli styrt av det som skjer internasjonalt.