Bladet Forskning

September  Nr 4/2004  Årgang 12
  • Den store nyskapingsutfordringen

    Innovasjon er et ord på "alles" lepper, og Regjeringen har for lengst lagt fram en plan for hvordan Norge skal bli mer nyskapende. Men hvorfor må vi ha noe nytt så lenge vi lever bra på det gamle?