Bladet Forskning

Februar  Nr 1/2004  Årgang 12
  • Har økologisk vorte akseptabelt?

    Økologisk landbruk er ein liten nisje som skal tilfredsstille miljøbevisste forbrukarar med behov for å kjøpe seg betre samvit, hevdar ein forskar i dette intervjuet. Heile det norske landbruket bør snarast Ø-stemplast, hevdar ein annan.