Bladet Forskning

Juni  Nr 3/2003  Årgang 11
  • Nanoteknologien rykker nærmere

    Nanorør har vært mest brukt i fremtidsvisjoner siden de ble oppdaget omkring 1990. Etableringen av en reaktor for produksjon av verdens sterkeste materiale, karbon-nanorør, på Kjeller har plutselig brakt nano-teknologien nærmere hverdagen.