Bladet Forskning

April  Nr 2/2003  Årgang 11
  • Jussen overtar politikkens makt

    Domstolene, advokatene, tilsynene og individet med sine lovmessige rettigheter er de nye sterke makthaverne i Norge. Dette funnet er et av de mest sentrale i Maktutredningen, og det som kanskje overrasker forskernes leder Øyvind Østerud mest.