Bladet Forskning

Februar  Nr 1/2003  Årgang 11
  • Lettprodukter fra Norge gjør verden sikrere

    Verdens store bilprodusenter ser til Norge. De vil lage lette, men trafikksikre biler, og trenger å vite hvordan bilene må konstrueres for å tåle en trøkk. Fra en kjeller i Trondheim får de svar.