Bladet Forskning

Desember  Nr 6/2002  Årgang 10
  • Barna synes venner er viktigst

    Fine hus er vel og bra. Men det barna er interessert i, er hvem som bor i nærheten. Det melder de 9-12 år gamle informantene i en studie av hva som er barns "gode hus".