Bladet Forskning

November  Nr 5/2002  Årgang 10
  • Historien om SFF

    Da Forskningsrådet skulle utpeke Norges første elitesentre for forskning, ble norsk forsknings grundigste prosedyre iverksatt. Det resulterte i 13 sentre som ganske sikkert kommer til å prege fremtiden. Historien om Senter for fremragende forskning-ordningen har bare så vidt begynt.