Bladet Forskning

Juni  Nr 3/2002  Årgang 10
  • Evalueringen av Forskningsrådet - quo vadis?

    - Åtte år etter den store reformen i 1993 ble Forskningsrådet i fjor evaluert. Evalueringen har utløst en viktig gjennomgang av forskningens organisering og styring, og vil få stor betydning for Forskningsrådet og Forsknings-Norge.