Bladet Forskning

April  Nr 2/2002  Årgang 10
  • Det ligger i kodene

    Verden er klar for den kodede informasjonen som finnes i genene hos alle organismer. Men tilveksten av biologiske data overskrider dagens analysemuligheter, og det finnes ikke menneskelige ressurser nok til å systematisere og tolke alt sammen.