Bladet Forskning

Februar  Nr 1/2002  Årgang 10
  • Ikkje verdsmeistrar, men...

    IKT er eitt av fire hovudsatsingsområde for norsk forsking. Men løyvingane må seksdoblast om vi vil opp på OECD-nivå.