Bladet Forskning

Desember  Nr 6/2001  Årgang 9
  • Midt oppi galskapen

    Nye smittestoffer former allerede historien. Det er ennå ikke påvist kugalskap i Norge. Like fullt reises en mengde forskningsetiske dilemmaer i tilknytning til forskningen og håndteringen av risikoen for at en epidemi skal ramme oss.