Bladet Forskning

Mai  Nr 4/2001  Årgang 9
  • Olje og gass en fremtidsrettet drivkraft

    - Olje- og gassnæringen rommer store muligheter for verdiskaping i mange år fremover. For det første har vi bare hentet ut ca. 20 prosent av de kjente petroleumsressursene, og for det andre kan mulighetene for teknologiutvikling utnyttes mye bedre i fremtiden, sier professor II Jan-Erik Nordtvedt ved Universitetet i Bergen.