Bladet Forskning

Februar  Nr 1/2001  Årgang 9
  • Norske genomforskere samler kreftene

    Forsknings-Norge har på rekordtid samlet seg rundt en nasjonal plan for funksjonell genomforskning, som vil bli et helt sentralt fagfelt innen både grunnforskning og viktige industrier i årene som kommer. Planen legger opp til en økt bevilgning på 300 millioner kroner i året, som til gjengjeld skal gi svært store positive ringvirkninger for samfunnet.